บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ตรวจแล้ว ไม่พบเชื้อโควิด-19
1
of
5
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบัน และจังหวัดสมุทรสาครจัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ของพนักงานและคู่ธุรกิจ และให้ความร่วมมือกับมาตรการการสุ่มตรวจหาเชื้อเชิงรุก ของสาธารณสุขจังหวัดฯ และภาครัฐอย่างสูงสุด จึงจัดให้มีการเก็บตัวอย่างเชื้อที่ ผนังโพรงจมูกของพนักงานและคู่ธุรกิจในบริษัทฯด้วยวิธีการ Swab เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 64 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการตรวจของกลุ่มตัวอย่างทุกคนไม่พบเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในพื้นที่ของ บริษัทฯ โปรดปฎิบัติตนตาม 8 มาตรการเคร่งครัด ตามประกาศซึ่งแสดงไว้ ณ พื้นที่ บริเวณทางเข้าหน้าโรงงาน

ขอให้คุณลูกค้าทุกท่านเชื่อมั่นทุกมาตรการความปลอดภัยของเรา ซึ่งปฏิบัติตาม ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดของคุณลูกค้าคน สำคัญ

 
Back
 
Home |
About us
|
Products
|
Applications
|
Project Reference
|
Resource Center
|
Contact Dealer
|
News & Activities
|
Contact us
|
Privacy Policy
 
PANEL WORLD CO., LTD.
83/1 moo11, Sethakij 1 Rd., Klongmadue, Krathumban, Samutsakorn 74110 Thailand.
Tel. : (+66) 34 473 067-70 Fax : (+66) 34 473 063
E-mail : info@panelworld.co.th
© 2008 PANEL WORLD CO., LTD. All Right Reserved.