จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบัน ซึ่งกลับมาระบาดอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
1
of
6
 
บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ขอแจ้งยืนยันกับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาติดต่อรับสินค้ากับทางบริษัทฯ ให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินการเปิดจ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 17:00 น. (หยุดทำการ ปีใหม่ 30 ธันวาคม 63 - 3 มกราคม 64)

และเนื่องด้วยทางบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของพนักงานและคู่ธุรกิจทุกคนในบริษัทฯ อย่างสูงสุด จึงจัดให้มีการเก็บตัวอย่างเชื้อที่ผนังโพรงจมูกของพนักงานและคู่ธุรกิจทุกคน ด้วยวิธีการ Swab เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 63 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการตรวจของทุกคน

"ไม่พบเชื้อโควิด-19" ในการตรวจ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม

ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในพื้นที่ของบริษัทฯ โปรดปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกัน ดังนี้
   - สวมใส่หน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่เข้ามาติดต่อ
   - วัดอุณหภูมิที่ป้อม รปภ. ก่อนเข้ามาติดต่อทุกครั้ง
   - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดที่จัดไว้ให้ในบริษัทฯ ทุกครั้ง หลังหยิบจับสิ่งของ
   - เว้นระยะห่างเพื่อป้องกัน


จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
 
Back
 
Home |
About us
|
Products
|
Applications
|
Project Reference
|
Resource Center
|
Contact Dealer
|
News & Activities
|
Contact us
|
Privacy Policy
 
PANEL WORLD CO., LTD.
83/1 moo11, Sethakij 1 Rd., Klongmadue, Krathumban, Samutsakorn 74110 Thailand.
Tel. : (+66) 34 473 067-70 Fax : (+66) 34 473 063
E-mail : info@panelworld.co.th
© 2008 PANEL WORLD CO., LTD. All Right Reserved.