คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูอาจารย์ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็ง อุทิศ)
1
of
9
 
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูอาจารย์ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็ง อุทิศ) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้นภายในโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 – ป.6 ทุกชั้นเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, กล้าแสดงออก และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู อาจารย์ และผู้ปกครองของนักเรียน
 
Back
 
Home |
About us
|
Products
|
Applications
|
Project Reference
|
Resource Center
|
Contact Dealer
|
News & Activities
|
Contact us
|
Privacy Policy
 
PANEL WORLD CO., LTD.
83/1 moo11, Sethakij 1 Rd., Klongmadue, Krathumban, Samutsakorn 74110 Thailand.
Tel. : (+66) 34 473 067-70 Fax : (+66) 34 473 063
E-mail : info@panelworld.co.th
© 2008 PANEL WORLD CO., LTD. All Right Reserved.