นิสิตเข้าเยี่ยมชมศึกษาและสังเกตการณ์ผลิตแผ่น Smile Board ในโรงงาน
1
of
17
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ได้เปิดโอกาสให้ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาและสังเกตการณ์ผลิตแผ่น Smile Board ในโรงงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตให้ได้รู้จักแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
Back
 
Home |
About us
|
Products
|
Applications
|
Project Reference
|
Resource Center
|
Contact Dealer
|
News & Activities
|
Contact us
|
Privacy Policy
 
PANEL WORLD CO., LTD.
83/1 moo11, Sethakij 1 Rd., Klongmadue, Krathumban, Samutsakorn 74110 Thailand.
Tel. : (+66) 34 473 067-70 Fax : (+66) 34 473 063
E-mail : info@panelworld.co.th
© 2008 PANEL WORLD CO., LTD. All Right Reserved.