05-02-64
บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ตรวจแล้ว ไม่พบเชื้อโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบัน และจังหวัดสมุทรสาครจัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ของพนักงานและคู่ธุรกิจ และให้ความร่วมมือกับมาตรการการสุ่มตรวจหาเชื้อเชิงรุก ของสาธารณสุขจังหวัดฯ และภาครัฐอย่างสูงสุด ...
+ Read more
 
 

11-01-64
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบัน ซึ่งกลับมาระบาดอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ขอแจ้งยืนยันกับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาติดต่อรับสินค้ากับทางบริษัทฯ ให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินการเปิดจ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 17:00 น. (หยุดทำการ ปีใหม่ 30 ธันวาคม 63 - 3 มกราคม 64) ...
+ Read more
 
 

21-10-63
พนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด และคู่ธุรกิจ ได้ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 21 - พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 พนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด และคู่ธุรกิจ ได้ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านกิจกรรมความปลอดภัยภายในโรงงาน ...
+ Read more
 
 

24-07-63
ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ลดโลกร้อน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 คุณทนงชัย อัศวินชัยโชติ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและคู่ธุรกิจ บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารสำนักงานบริษัท และร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น ...
+ อ่านต่อ
 
 

09-08-62
คณะผู้บริหาร, พนักงาน และคู่ธุรกิจ บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและบริเวณโดยรอบโรงงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร, พนักงาน และคู่ธุรกิจ บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและบริเวณโดยรอบโรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรมสังคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
+ อ่านต่อ
 
 

29-04-62
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด นำโดย คุณทนงชัย อัศวินชัยโชติ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและคู่ธุรกิจ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารสำนักงาน บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ...
+ อ่านต่อ
 
 

13-01-61
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก กองบังคับการ กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก กองบังคับการ กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ...
+ อ่านต่อ
 
 

12-01-61
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูอาจารย์ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็ง อุทิศ)

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูอาจารย์ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็ง อุทิศ) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ...
+ อ่านต่อ
 
 

04-01-61
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหาร บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ได้เข้ามอบกระเช้า แก่ผู้บริหารของหน่วยงานราชการภาครัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหาร บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ได้เข้ามอบกระเช้า แก่ผู้บริหารของหน่วยงานราชการภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และผู้นำชุมชนต่างๆ ...
+ อ่านต่อ
 
 

21-12-60
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ร่วมกันทำบุญบริษัทฯ ต้อนรับปี 2561

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ร่วมกันทำบุญบริษัทฯ ต้อนรับปี 2561...
+ อ่านต่อ
 
 

28-07-60
คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด เข้าร่วมโครงการ “สมุทรสาครรวมใจปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ”

คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด เข้าร่วมโครงการ “สมุทรสาครรวมใจปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...
+ อ่านต่อ
 
 

07-07-60
คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐...
+ อ่านต่อ
 
 

23-05-60
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2560

ด้วยคณะผู้บริหารแลเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยของพนักงานบริษัท พาเนลเวิลด์ จึงจัดการอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2560
+ อ่านต่อ
 
 

10-01-60
คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท พาเนลเวิลด์ จำกัด ร่วมทำบุญบริษัท ประจำปี 2560

พร้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
+ อ่านต่อ
 
 

19-02-54
นิสิตเข้าเยี่ยมชมศึกษาและสังเกตการณ์ผลิตแผ่น Smile Board ในโรงงาน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ได้เปิดโอกาสให้ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์..
+ อ่านต่อ
 
 

20-01-54
ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักของผู้ยากไร้ในจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ ต้นเดือนมกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทางบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ได้บริจาคแผ่นไม้ Smile Board ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักของผู้ยากไร้ในจังหวัดสมุทรสาคร...
+ อ่านต่อ
 
 

17-01-54
Smile Board บุกพม่า

ตัวแทนจำหน่ายในพม่าของเรา ได้จัดบู๊ทแสดงสินค้าในงาน Mandalay expor 2010 และ Living with technology expor 2011, Yangon และได้นำสินค้าไปขายที่พม่าแล้ว...
+ อ่านต่อ
 
 

10-12-53
โครงการสร้างอาคารเอนกประสงค์ จากชาวเรือสู่น้องๆ 10-12 ธันวาคม 2553

ทางบริษัทฯ ร่วมกับสมาชิก www.weekendhobby.com/boat และนักศึกษาจากราชภัฏสวนสุนันทา สร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียน โดยบริษัทฯ สนับสนุนแผ่น Smile Board...
+ อ่านต่อ
 
 
 
หน้าแรก |
เกี่ยวกับเรา
|
ผลิตภัณฑ์
|
ลักษณะการใช้งาน
|
โครงการที่เลือกใช้
|
ดาวน์โหลด
|
ตัวแทนจำหน่าย
|
ข่าวสารและกิจกรรม
|
ติดต่อเรา
|
นโยบายบริษัท
 
บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด
83/1 หมู่ 11 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : (+66) 34 473 067-70 แฟกซ์ : (+66) 34 473 063
อีเมล์ : info@panelworld.co.th
© 2008 PANEL WORLD CO., LTD. All Right Reserved.