คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูอาจารย์ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็ง อุทิศ)
1
of
9
 
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูอาจารย์ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็ง อุทิศ) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้นภายในโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 – ป.6 ทุกชั้นเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, กล้าแสดงออก และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู อาจารย์ และผู้ปกครองของนักเรียน
 
Back
 
หน้าแรก |
เกี่ยวกับเรา
|
ผลิตภัณฑ์
|
ลักษณะการใช้งาน
|
โครงการที่เลือกใช้
|
ดาวน์โหลด
|
ตัวแทนจำหน่าย
|
ข่าวสารและกิจกรรม
|
ติดต่อเรา
|
นโยบายบริษัท
 
บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด
83/1 หมู่ 11 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : (+66) 34 473 067-70 แฟกซ์ : (+66) 34 473 063
อีเมล์ : info@panelworld.co.th
© 2008 PANEL WORLD CO., LTD. All Right Reserved.