โครงการสร้างอาคารเอนกประสงค์ จากชาวเรือสู่น้องๆ 10-12 ธันวาคม 2553
1
of
15
 
ทางบริษัทฯ ร่วมกับสมาชิก www.weekendhobby.com/boat และนักศึกษาจากราชภัฏสวนสุนันทา สร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์
ให้กับโรงเรียน โดยบริษัทฯ สนับสนุนแผ่น Smile Board

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโบอ่อง หมู่ 2 ต.ปิล๊อค อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
นักเรียน 70 คน
ชาย 33 คน
หญิง 37 คน
คุณครู 4 คน
จำนวนครัวเรือน 300 ครัวเรือน
ประกอบด้วย คนไทย กระเหรี่ยง พม่า
อาชีพหลัก ทำไร่ ประมง
การเดินทางเข้าหมู่บ้าน ใช้เรือเป็นพาหนะหลัก เนื่องจากไม่มีถนนเข้าถึง
อาคารเรียนที่มีอยู่แล้ว อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องนอน 1 ห้อง
 
กลับ
 
หน้าแรก |
เกี่ยวกับเรา
|
ผลิตภัณฑ์
|
ลักษณะการใช้งาน
|
โครงการที่เลือกใช้
|
ดาวน์โหลด
|
ตัวแทนจำหน่าย
|
ข่าวสารและกิจกรรม
|
ติดต่อเรา
|
นโยบายบริษัท
 
บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด
83/1 หมู่ 11 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : (+66) 34 473 067-70 แฟกซ์ : (+66) 34 473 063
อีเมล์ : info@panelworld.co.th
© 2008 PANEL WORLD CO., LTD. All Right Reserved.